7 facts om parforhold » Kend alle styrkerne

0
477

Bliv klogere på hvilke ting du med fordel kan være opmærksom på og arbejde med for at styrke dit parforhold.

Selvom de syv følgende punkter er “dikteret” af samfundsvidenskaben, så husk at der altid er undtagelser og at der ikke findes en universel opskrift på det gode parforhold. Det ‘gode parforhold’ handler i sidste ende om parternes egen vurdering heraf.

7 ‘good to know’ facts om parforhold

Det gode parforhold kræver både commitment og energi. Derfor har jeg her samlet 7 facts, som kan være gode at have kendskab til, hvis du gerne til styrke lige netop dit parforhold.

1. Commitment efter 23årsalderen mindsker risikoen for skilsmisse

Amerikanske undersøgelser viser, at par, der flytter sammen eller bliver gift i 18årsalderen, har en skilsmisserate på hele 60 %. Hvis man venter med at tage disse commitment-skridt i sit parforhold indtil man bliver 23, kan man sænke denne risiko til blot 30 %.

2. Forelskelsesfasen varer kun 1 år

Par, som har kendskab til og er forberedt på, at forelskelsen ikke varer længere end maksimalt 1 år, står meget stærkere sammen. Det skyldes især, at de mentalt er mere omstillingsparate. Sagt med andre ord er de altså mere klar på at tilpasse deres parforhold til de lavere niveauer af passioneret kærlighed og tiltrækning, som opstår når forelskelsen “går over”.

3. Det er naturligt at opleve adskillelse

I forelskelsesfasen oplever mange at “vokse sammen”. Man får lyst til alle de samme ting. Man bliver ikke irriteret over diverse småting. Man idealiserer sin partner og fremhæver kun de positive sider. Især bliver mange gode til at “se sig selv” i deres partner, hvorfor de også har meget mere “positive briller” på.

Men det er helt naturligt, når forelskelsen går over, at de positive briller glider lidt længere ned på næsen. Dermed bliver der også plads til et udsyn, som ikke er farvet af ren positivitet. Det er her, at flere oplever en følelse af adskillelse.

Det skal ikke forstås, som at man vokser fra hinanden. Tværtimod betyder det at man forstår og naturligt kan se hinanden som adskilte individer, med adskilte agendaer, interesser og værdier. For at kunne fastholde parforholdet herfra, kræver det en hvis portion modenhed.

Især handler det her om at være tolerante (INDSÆT LINK TIL TOLERANCE ARTIKLEN) over for hinandens forskelligheder og især have fokus på, hvordan man kan supplere hinanden.

4. Glæde på hinandens vegne giver et sundere parforhold

Studier viser, at par, der som glæder sig over og fejrer hinandens sejre, oplever højere grader af både fysisk og mentalt velbefindende. Dette er sammenlignet med par, som ikke aktivt glæder sig på hinandens vegne, når der sker gode ting.

5. Gode venner har de bedste parforhold

Følelsen af venskabelighed, siges at være forklarende bindeled mellem ægteskab og livstilfredshed. Højere grader af venskab i parforholdet, skaber altså ikke kun en bedre og stærkere relation men også en generel øgning i livstilfredsheden.

6. Lav aldersforskel mindsker risikoen for skilsmisse

Aldersforskel har vist sig at have betydelig indflydelse på skilsmisseraterne.

I parforhold, hvor der er mere end 10 år i aldersforskel, er risikoen for skilsmisse hele 39 % højere, end i parforhold, hvor der kun er et par års forskel.

Hvis aldersforskellen i stedet ligger på bare 5 år, øges risikoen “kun” med 18 %.

7. Skæv arbejdsfordeling i de huslige pligter skaber modvilje

Undersøgelser fra USA viser, at 60 % af den amerikanske befolkning beretter, at vejen til et succesfuldt parforhold og ægteskab ligger i at have en rimelig fordeling i de huslige pligter. Hvis der er en skævvridning i dette forhold, er der flere, der oplever modvilje og konflikt.

Par, der er gode til at fordele de huslige pligter lige mellem sig, er ligeledes bedre til at sætte pris på de små ting, de gør for hinanden i hverdagen. Det kan du også blive bedre til allerede i dag, bare tjek mit indlæg om, at det er de små ting, der tæller.

7 facts – ikke 7 leveregler

Nu har du læst ovenstående og jeg håber du kan bruge nogle af tingene til noget.

Men lov mig én ting. Nu ikke noget med at prøve at efterleve de 7 facts, som om de var leveregler.

Som jeg beskrev i indledningen, er der altid undtagelser. I sidste ende handler det netop ikke bare om videnskabelige facts, men om at befinde sig i et parforhold som føles godt!

Vil du gerne vide mere om parforhold? Så kan du med fordel læse mine artikler om hhv. parforholdstyper og hvad der kendetegner et godt parforhold.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here